Economie

De regeldruk voor het mkb is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, terwijl iedereen het erover eens is dat die juist verminderd moet worden. Als gevolg van de berg aan wetten en regels waar ondernemers zich aan moeten houden, blijft er weinig tijd over om daadwerkelijk te ondernemen. Dit is niet alleen funest voor de productiviteit, maar zorgt ook voor een vermindering van plezier in het ondernemen. Er zijn al diverse initiatieven opgestart om de regeldruk te verminderen, maar die zijn tot op heden niet effectief. ONL pleit daarom voor meer slagkracht van deze initiatieven, onder meer door het verbeteren van de mkb-toets.

De Autoriteit Toetsing Regeldruk (ATR) moet partijen als ONL betrekken bij het toetsen van nieuwe en bestaande regelgeving om regeldruk tegen te gaan. Het is van groot belang dat mkb-ondernemers- en vertegenwoordigers hierbij worden betrokken, omdat zij vaak als eerste worden geconfronteerd met problemen door nieuwe of veranderende wetgeving. Daarnaast is belangrijk dat de inbreng van ondernemers bij de mkb-toets en ATR serieus worden genomen. De overheid moet actief terugkoppelen aan ondernemers wat er met hun inbreng is gedaan. Tot slot moet de mkb-toets op zowel nieuwe als bestaande wet- en regelgeving worden toegepast en horen ondernemers ook actief te worden meegenomen in de evaluatie van wetgeving die impact op hun bedrijfsvoering heeft.

Publicaties over dit onderwerp

Meer standpunten

Economie
Familiebedrijven
Economie
Vestigingsklimaat en bedrijfsleven