Economie

Bedrijfsleven & vestigingsklimaat

Het mkb is de motor van de Nederlandse economie, zorgt voor werkgelegenheid en is de sleutel tot innovatie bij het maken van de verduurzamings- en digitaliseringsslag. Ondernemers hebben hiervoor wel (financiële) ruimte en zekerheid nodig om te kunnen investeren en innoveren. Door de hogere belastingdruk, gestegen loonkosten en rente is hier minder ruimte voor. Daarnaast belemmeren trage ambtelijke molens en hinderlijke regelgeving ondernemers. Om ondernemerschap te bevorderen moet de communicatie tussen de overheid en de ondernemer worden verbeterd. Overheid en ondernemers moeten naast elkaar gaan staan en met elkaar gaan praten in plaats van over elkaar praten.

De overheid moet zich ook blijvend inzetten om grote bedrijven, zoals ASML, in Nederland te houden. Het mkb is als toeleverancier, sparringpartner of dienstverlener afhankelijk van grote bedrijven en daarom is het van belang dat die in Nederland zijn gevestigd en actief zijn. Daarnaast moet het vestigingsklimaat aantrekkelijk zijn voor grote bedrijven om te voorkomen dat de stap naar het buitenland wordt gemaakt en de Nederlandse economie niet kan meeprofiteert van het succes van deze bedrijven. Tegelijkertijd moet er wel ruimte zijn voor Nederlandse bedrijven om ook internationaal te ondernemen. Dat kan gestimuleerd worden door zoveel mogelijk mkb’ers die hun vleugels willen uitslaan mee te nemen op handelsmissies.

Publicaties over dit onderwerp

Meer standpunten

Economie
Regeldruk
Economie
Familiebedrijven